Sudah akan bersedia?

AbangAbu pasti sejak akhir akhir ini selalu banyak mendengar pelbagai cerita akan kewangan. Ramai juga mengambil kesempatan ini untuk menjadikan penduduk dunia merasa gelisah akan apa yang akan terjadi kepada nilai matawang mereka. Ramai juga yang mengambil peluang ini kononnya mereka mempunyai cara pelaburan yang boleh membantu mereka. Ada juga yang mengatakan bahawa pelbagai logam … [Read more…]

Let’s Inspire somalian

When I heard the news about this. nothing goes into my mind except what i can do about it to inspire the people there, I am in a goal to INSPIRE people by post an inspiration to inspire somalian, Check it out here http://www.gofundme.com/Post-An-Inspiration http://abangabu.com/merchandise/projects/